Kontakty

Máte nějaké otázky? Zodpovíme je. Prosíme o pečlivé vyplnění kontaktních údajů.

Nevyplňujte toto pole:

 

Sociální podnik DobroDílo s.r.o.

Pod Hájem 524 
Králův Dvůr
267 01

IČO: 07616783
DIČ: CZ07616783

info@dobrodilo.cz

Otevírací doba

pondělí 8–16:30
úterý 8–16:30
středa 8–16:30
čtvrtek 8–16:30
pátek 8–12
sobota ZAVŘENO
neděle ZAVŘENO

 

Děkujeme, že se s námi setkáte na osobní schůzce po předchozí domluvě.

 

Ředitelka

Mgr. Dana Drnovcová

reditel@dobrodilo.cz

Tel.: +420 605 925 480

 

Obchod:

Mirka Oktábcová
(gastro, textil, velkoobchod)

obchod@dobrodilo.cz

Tel.: +420 605 986 784

 

Eva Tlamsová
(zakázková výroba, brandování)

socialni.podnik@dobrodilo.cz

Tel.: +420 725 037 325

 

Marketing

Ing. Monika Poubová 

monika.poubova@dobrodilo.cz

Tel.: +420 777 253 123

 

 

 

 

 

Deklarace sociálního podniku DobroDílo s.r.o.

Zakladatelem sociálního podniku DobroDílo s.r.o. je organizace Dobromysl, z.ú.

Obecně prospěšným cílem je vytváření pracovních míst a zaměstnávání osob s hendikepem, poskytování pracovní a psychosociální podpory zaměstnancům a jejich sociální začleňování.

Sociální podnik DobroDílo s.r.o. se hlásí ke konceptu trojího prospěchu – ekonomického, sociálního a environmentálního. V rámci své činnosti se zaměřuje na řešení otázek zaměstnanosti, sociálního začleňování osob s postižením a místního rozvoje.

Sociální podnik DobroDílo s.r.o. se zavazuje zaměstnávat min. 50% osob s hendikepem z celkového počtu zaměstnanců. 

 

Min. 51% zisku bude reinvestováno přednostně do rozvoje sociálního podniku, aby byl naplněn obecně prospěšný cíl podniku, udržet a trvale rozvíjet pracovní pozice a pracovní potenciál osob s postižením.

Sociální podnik DobroDílo s.r.o. není v manažerských a rozhodovacích procesech závislý na zakladatelské organizaci.

Naplňování principů sociálního podniku

Ekonomický – ekonomická činnost sociální podniku je provozována za účelem trvalé ekonomické soběstačnosti a udržitelnosti podnikání. Minimálně 51% zisku bude reinvestováno přednostně do rozvoje sociální podniku. Vykonáváním soustavné ekonomické aktivity bude sociální podnik zvyšovat a rozšiřovat výrobu a nabízet tak zaměstnání více lidem s hendikepem. V rámci finančního plánování bude podnikem tvořena finanční rezerva, tak aby mohl čelit případným ekonomickým rizikům. Zároveň bude podnik produkovat a prodávat výrobky, které svým charakterem, kvalitou a provedením vedou k uspokojení potřeb cílových zákazníků a jsou přizpůsobeny poptávce na trhu.

 

Sociální – cílovou skupinou zaměstnanců sociálního podniku jsou osoby s postižením. V sociálním podniku je kladen důraz na vyváženost mezi demokratickým rozhodováním a manažerským řízením. Zaměstnanci a zakladatel budou pravidelně informování o chodu sociálního podniku, výsledcích hospodaření a naplňování společensky prospěšných cílů. Všichni zaměstnanci budou kontinuálně vzděláváni a bude podporováno zvyšování jejich kvalifikace.

 

Enviromentální – podnik zohledňuje environmentální aspekty výroby i spotřeby a přednostně uspokojuje potřeby místní komunity a místní poptávky, a to podle umístění provozovny. Sociální podnik také přednostně zaměstnává místní obyvatele a spolupracuje s místními aktéry (úřady práce, firmy, dodavatelé atd.). Podnik se také zavazuje přistupovat šetrně k životnímu prostředí a svému okolí. Dbá na ekologické myšlení svých zaměstnanců, kteří jsou poučeni o šetrném zacházení s výrobním materiálem, třídění odpadů a chodu provozu.